• Hubungi Kami
    +603-8888-0248
  • Hantarkan Kami
    pengetua@smkpp16.edu.my
  • SPM Countdown

Logo Sekolah

KETERANGAN LOGO


WARNA BIRU

Keharmonian dan perpaduan dalam kalangan warga sekolah serta antara sekolah dengan masyarakat setempat

WARNA EMAS

Kemurnian matlamat dan hasil pendidikan yang ingin diperolehi oleh sekolah

WARNA KUNING

Masyarakat yang berdaulat di bawah naungan Yang Dipertuan Agong dan institusi Raja-raja

WARNA HITAM

Kejelasan misi & visi yang ingin dicapai

LOGO MSC

Penggunaan teknologi (ICT) dalam proses pengajaran & pembelajaran

4 HELAIAN BUKU

Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek yang perlu dipupuk dan disuburkan.

BUKU

Sekolah sebagai gedung ilmu pengetahuan

2 PECAHAN BULATAN

Kerjasama, toleransi, persepakatan yang erat antara sekolah dan ibu bapa

BULATAN

Penyediaan & penghasilan pelajar untuk cabaran globalisasi

BUMI

Pengaplikasian ilmu bagi menghasilkan teknologi untuk memakmurkan umat secara global