• Hubungi Kami
    +603-8888-0248
  • Hantarkan Kami
    pengetua@smkpp16.edu.my
  • SPM Countdown

Bidang Teknik & Vokasional

GURU GKMP & KETUA PANITIA
BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL

BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL 
GKMP : CIKGU ZAITON BINTI ZAKARIA @ RAMLI

Reka Bentuk Teknologi                     : Cikgu Farizzah binti Mohd Razali

Asas Sains Komputer                       : Cikgu Juhaidah binti Masli

Sains Komputer                                : Cikgu Rasyidah binti Khamis

Ekonomi                                            : Cikgu Mahazira binti Ab Rahman

Perniagaan                                        : Cikgu Noorafizan binti A. Rashid

Pemprosesan Makanan                    : Cikgu Imran bin Husin

Prinsip Perakaunan                          :  Cikgu Noriha binti Hussin