Piagam Pelanggan

Category: Profil Sekolah Published: Sunday, 17 May 2015 Written by Administrator

PIAGAM PELANGGAN

 Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presint 16(1) wujud untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk perkembangan dan penyuburan potensi pelajar ke tahap optimum mengikut kemampuan pelajar dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum, Disiplin Dan Bina Insan, berpaksikan falsafah pendidikan negara.

 KAMI BERUSAHA AKAN MENCAPAI HASRAT INI MELALUI

 Suasana pengajaran dan pembelajaran yang konduksif untuk melahirkan pelajar yang berkelulusan PMR : 100% sekurang-kurangnya 6A dan A dalam Matematik dan Sains. SPM : 100% mendapat sekurang-kurangnya B dalam subjek elektif.

      Program pengajaran dan pembelajaran terancang

 •      Guru bermotivasi, inovatif dan kreatif
 •      Alat bantu mengajar mencukupi dan terkini
 •      Sistem penyeliaan guru yang berterusan
 •      Program peningkatan iktisas terancang

 Mewujudkan peluang yang meluas untuk perkembangan bakat dan potensi pelajar dalam bidang kokurikulum ke peringkat mewakili negeri dan zon dalam setiap pertandinganyang disertai.

      Program bakat dan kemahiran yang terancang.

 •      Pendedahan yang meluas melalui latihan dan pertandingan.
 •      Kemudahan dan peralatan sukan yang mencukupi.

 Pembinaan sahsiah pelajar yang positif melalui konsep penambahbaikan berterusan. 

 •      Program bina insan disiplin dan moral terancang.
 •      Pembentukan keinsanan melalui ilmu, iman dan amal.

 Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan melalui sekolah dan perkhidmatan penyayang untuk membentuk generasi Malaysia penyayang. 

 •      Iklim sekolah ceria
 •      Pemupukan budaya ilmu, fakir dan amal.
 •      Amalan budaya cemerlang
 •      Mengutamakan keselamatan.
 •       Amalan sekolah penyayang.
Hits: 3229