Enrolmen murid mengikut tingkatan

Category: HEM Published: Friday, 27 January 2017 Written by Dihana Md Dardiri

ENROLMEN MURID TAHUN 2019

 

BIL

KELAS

JUMLAH

JUMLAH

L

P

1

1 FARABI

13

18 31

2

1 AVICENNA

9

14

23

3

1 KINDI

12

21

33

4

1 HAITHAM

16

16

32

5

1 RAAZI

16

16

32

6

1 AVERROES

15

16

31

7

1 NAFIS

15

14

29

8

2 FARABI

12

15

27

9

2 AVICENNA

9

17

26

10

2 KINDI

12

14

26

11

2 HAITHAM

10

12

22

12

2 RAAZI

12

14

26

13

2 AVERROES

13

10

23

14

2 NAFIS

14

10

24

15

3 FARABI

7

21

28

16

3 AVICENNA

10

17

27

17

3 KINDI

18

15

33

18

3 HAITHAM

19

14

33

19

3 RAAZI

17

17

34

20

3 AVERROES

17

17

34

21

4 FARABI

7

11

18

22

4 AVICENNA

14

16

30

21

4 KINDI

14

12

26

22

4 HAITHAM

12

14

26

23

4 RAAZI

10

22

32

24

4 AVERROES

14

16

30

25

4 NAFIS

19

5

24

26

5 FARABI

13

9

22

27

5 AVICENNA

11

12

23

28

5 KINDI

11

10

21

29

5 HAITHAM

9

17

26

30

5 RAAZI

11

17

28

31

5 AVERROES

14

8

22

32

5 NAFIS

8

6

14

   

433

483

916

Hits: 1925