Enrolmen murid mengikut tingkatan

Category: HEM Published: Friday, 27 January 2017

ENROLMEN MURID TAHUN 2020

 

BIL

KELAS

JUMLAH

JUMLAH

L

P

1

1 FARABI

10

15 25

2

1 AVICENNA

15

21

36

3

1 KINDI

9

17

26

4

1 HAITHAM

15

14

29

5

1 RAAZI

21

18

39

6

1 AVERROES

18

19

37

7

1 NAFIS

21

17

38

8

2 FARABI

10

15

25

9

2 AVICENNA

15

21

36

10

2 KINDI

9

17

26

11

2 HAITHAM

14

15

29

12

2 RAAZI

16

16

32

13

2 AVERROES

16

16

32

14

2 NAFIS

17

15

32

15

3 FARABI

15

15

30

16

3 AVICENNA

10

15

25

17

3 KINDI

13

12

25

18

3 HAITHAM

10

14

24

19

3 RAAZI

13

15

28

20

3 AVERROES

17

10

27

21

3 NAFIS

  15    9           24 

22

4 FARABI

7

19

26

23

4 AVICENNA

11

17

28

24

4 KINDI

18

16

34

25

4 HAITHAM

18

14

32

26

4 RAAZI

17

15

32

27

4 AVERROES

16

16

32

28

4 NAFIS

0

0

0

29

5 FARABI

9

12

21

30

5 AVICENNA

9

10

19

31

5 KINDI

13

13

26

32

5 HAITHAM

11

19

30

33

5 RAAZI

8

23

31

34

5 AVERROES

14

13

27

35

5 NAFIS

16

3

19

   

482

524

1006

Hits: 2898